Informace na Facebooku nemusí být stejné jako na vašem webu

Pokud jste aktualizovali informace na svém webu, ale při sdílení na Facebooku (u náhledů a textů sdílených článků) se zobrazuje předchozí obsah, je to proto, že Facebook má svou vlastní paměť, ve které si uchovává informace o vašich stránkách.

Náprava je jednoduchá: stačí navštívit adresu pro znovunačtení dat do Facebooku, kterou najdete na https://developers.facebook.com/tools/debug - do políčka vyplňte URL vašeho webu, poté stačí kliknout na "Debug".

Na následující stránce se ukáže, co Facebook vidí. Obsah v odkazech již nasdílených však takto měnit nelze, oprava je možná jen pro nově sdílené odkazy.

Po provedení debugu (znovunačtení) je možné zkusit znovu zadat odkaz z vašeho webu na Facebook - měla by se ukázat nová, aktuální verze. Pokud se tak nestane, může se jednat o dočasnou chybu Facebooku. Pokud potíže přetrvají, kontaktujte naši podporu zákazníků.